Samme Zijlstra over: Illustere dissenters. Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden - door Alle Hoekema & Sonny Hof (eds.)

auteur: Zijlstra Samme
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 23 (1997)
jaar: 1997
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur