'Drie generaties socinianisme en één foliant: de (voor)geschiedenis en totstandkoming van de Bibliotheca fratrum Polonorum (1579-1669)' - Verslag van Lopend Onderzoek door Philip Knijff [doctoraalscriptie Boekwetenschap]

auteur: Knijff Philip
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 24 (1998)
jaar: 1998
type: lopend onderzoek-verslag