S. Zijlstra over: The Dutch Republic. lts Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 - door J. Israel

auteur: Zijlstra Samme
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 24 (1998)
jaar: 1998
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur