'Niet al die roepen, Heere, Heere, en comen in Gods rijcke soet'. De marginale, maar markante menniste bijdrage tot het genre van de Nederlandse gebedsliteratuur in de zeventiende eeuw - door Piet Visser

auteur: Visser Piet
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 26 (2000)
jaar: 2000

Meer artikelen van deze auteur