S. Zijlstra over: De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers - door Luc Panhuysen

auteur: Zijlstra Samme
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 26 (2000)
jaar: 2000
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur