B. Rademaker-Helfferich over: Balanceren op de smalle weg : opstellen aangeboden aan Kees van Duin, Alle Hoekema en Sjouke Voolstra bij hun afscheid van het Doopsgezind Seminarium - door L. Brussee van der Zee e.a.

auteur: Rademaker-Helfferich B.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 29 (2003)
jaar: 2003
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur