Eric H. Cossee over: Bibliographia sociniana; a bibliographical reference tool for the study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism - door Philip Knijff & Sibbe Jan Visser (compiled), Piet Visser (ed.)

auteur: Cossee E.H.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 31 (2005)
jaar: 2005
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur