De Zon boven Waterland Nieuw licht op een veronachtzaamde nasleep van de 'Lammerenkrijgh' dankzij de teksteditie van een nieuwe bron: Conferentie gehouden met de vereenigde gemeentens tot Amsterdam als oock met de Vlaemse gemeente aldaer haer vergadering houdende inde Zon op de Zingel. Anno 1673 op den 6, 7, 8 Martius - door Piet Visser

auteur: Visser Piet
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 32 (2006)
jaar: 2006
type: artikel met teksteditie

Meer artikelen van deze auteur