Jaap de Jong over: Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt : De brieven van student Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Nederland (1798-1852) ; door Sibrand P. Martens & Simon Vuyk (ed.) ; onder eindredactie van Piet Visser (Manuscripta Mennonitica IV)

auteur: Jong Jaap de
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 32 (2006)
jaar: 2006
type: boekbespreking