Bonny Rademaker-Helfferich over: Plicht tot leren & plichten leren; een onderzoek naar de ontwikkeling van de doperse geloofsopvoeding in de Lage Landen (ca. 1540-1811), aan de hand van in druk verschenen geloofspedagogische geschriften, deel 1: Tekst, deel 2: Appendices; geraadpleegde archivalia; geraadpleegde bronnen [. .. ] ; geraadpleegde literatuur; register op bijbelse persoonsnamen; register op overige persoonsnamen; register op plaatsnamen; met CD - door Alfred Rudolf van Wijk

auteur: Rademaker-Helfferich B.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 33 (2007)
jaar: 2007
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur