Verslag van de najaarsbijeenkomst van de DHK op zaterdag 1 november 2008 in de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, Singel 452, met als thema: 400 jaar doopsgezinden aan het Singel. De betekenis van de VDGA voor Doopsgezind Nederland - door Bonny Rademaker-Helfferich

auteur: Rademaker-Helfferich B.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 34 (2008)
jaar: 2008
type: DHK-dag-verslag

Meer artikelen van deze auteur