U vraagt, wij draaien? De huwelijksgedichten van Katharina Lescaije (1649-1711) voor rijke doopsgezinden - door Nina Geerdink

auteur: Geerdink Nina
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 35/36 (2009/2010) Gedoopt!
jaar: 2010