Van patriot tot notabele; de reis van de doopsgezinde koopman Pieter Cats uit Leeuwarden door de Republiek in de nazomer van 1792 - door Yme Kuiper

auteur: Kuiper Yme B.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 35/36 (2009/2010) Gedoopt!
jaar: 2010

Meer artikelen van deze auteur