'Daar ik altijd meer algemeen vrijzinnig georiënteerd was gebleven, dan speciaal Doopsgezind',-de vorming van het eigenzinnige vermanerschap van Anne Zernike (1887-1972) - door Froukje Pitstra

auteur: Pitstra Froukje
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 35/36 (2009/2010) Gedoopt!
jaar: 2010
type: artikel met biografische inslag