't Cieraad van onze Stad ... Anna Braam (1738-1777). Bruiloftsverzen en portretten als venster op de positie van vrouwen binnen geleerde doopsgezinde kringen in Harlingen rond 1750 - door Yme Kuiper

auteur: Kuiper Yme B.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 37 (2011)
jaar: 2011

Meer artikelen van deze auteur