Het 'doopsgezind boeddhisme' van Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) - door Alpita de Jong

auteur: Jong Alpita de
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 37 (2011)
jaar: 2011
type: artikel met biografische inslag