Eenvoudige deftigheid. Het ideaal en imago van beschaving bij de doopsgezinden in de eerste helft van de negentiende eeuw - door Piet Visser

auteur: Visser Piet
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 38 (2012)
jaar: 2012

Meer artikelen van deze auteur