'Gewigtige redenen om sig niet te begeven in den huwelyken staat met de gene die roomsgesind sijn'. Rumspringa in de Doopsgezinde Bibliotheek - door Adriaan Plak

auteur: Plak Adriaan
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 39 (2013)
jaar: 2014

Meer artikelen van deze auteur