Teksteditie: Acte vande disputatie gehouden tusschen Domine Emilius predicant der Calvinische kercke in Out Beijerlant ter Eenre, ende Thielman Janse van Bracht van Dordrecht ter andere sijde over het stuck vanden kinder doop - door Piet Visser (ed.)

auteur: Visser Piet; Aemilius Gerardus; Braght Tieleman Jansz van
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 39 (2013)
jaar: 2014

Meer artikelen van deze auteur