Piet Visser over: Van beleren naar beleven; tweehonderd jaar doopsgezinde geloofsopvoeding (1812-2012) dl. I + vouwblad, dl. II + cd-rom - door Alfred R. van Wijk

auteur: Visser Piet
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 39 (2013)
jaar: 2014
type: boekbespreking

Meer artikelen van deze auteur