Een mislukte poging tot vereniging. Christologische meningsverschillen onder doopsgezinden in het jaar l640 - door Alfred R. van Wijk

auteur: Wijk Alfred R. van
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 40 (2014) Opgedragen aan professor Dr. Piet Visser bij zijn afscheid als Hoogleraar geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Doopsgezind Seminarie 13 juni 2014
jaar: 2014

Meer artikelen van deze auteur