'Heer, houdt 's landts Overheydt in eer'. De overheid als thema in de doopsgezinde liedcultuur van de eerste helft van de zeventiende eeuw - door Alex Noord

auteur: Noord Alex
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 40 (2014) Opgedragen aan professor Dr. Piet Visser bij zijn afscheid als Hoogleraar geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Doopsgezind Seminarie 13 juni 2014
jaar: 2014

Meer artikelen van deze auteur