‘De Gemeente van Christus moet blijven het geweten der wereld.’ Oorlogspreken van ds. Abraham Mulder te Giethoorn - door Lies van der Zee

auteur: Zee Lies van der
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 41 (2015) Doopsgezinden tijdens de Tweede Wereldoorlog
jaar: 2015
type: artikel met biografische inslag