Fotokatern met illustraties horende bij de artikelen in DB-41 (2015) [pp. 35-400]

auteur: Redactiecommissie DHK
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 41 (2015) Doopsgezinden tijdens de Tweede Wereldoorlog
jaar: 2015
type: illustratie op fotopagina

Meer artikelen van deze auteur