Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' 'Dat fundament des christelycken leers' (1539-40) en Erasmus - door Berit Jany

auteur: Jany Berit
reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 42 (2016)
jaar: 2016
type: artikelen in DB