'De veel hoogere verheffing van het Huis van Oranje in ons herboren Vaderland' : doopsgezinden op de bres voor vorst, vaderland en vrijheid in de Franse tijd en in de eerste helft van de negentiende eeuw - door Alex Noord [pp. 83-112]

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 42 (2016)
jaar: 2016
type: artikelen in DB