Geschiedschrijving zonder waardeoordelen? - door Gjalt Zondergeld [pp. 307-312]

reeks: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
publicatie: nummer 42 (2016)
jaar: 2016
type: artikelen in DB