Een onuitgegeven brief van het jaar 1740 over de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem - door K. Sybrandi

auteur: Sybrandi K.
reeks: Doopsgezinde Bijdragen [oude reeks]
publicatie: derde jaargang 1863
jaar: 1863
type: artikel met teksteditie