Toelichting bij online publicaties

N.B.!
WEGENS TECHNISCHE PROBLEMEN MET DE 'VIEWER' ZIJN DE BOEKEN VOORLOPIG NOG NIET ZICHTBAAR TE MAKEN

De DHK wil zoveel mogelijk al haar publicaties op deze site zetten. Het is de bedoeling dat deze publicaties doorzoekbaar zijn.

Het is niet haalbaar om alles ineens te publiceren. Een en ander zal stapsgewijze gebeuren. De publicaties die hier als een goed leesbare scan in PDF-formaat op deze site komen te staan zullen in de loop der tijd ook nog gecontroleerd worden op (voor het oog niet zichtbare, maar 'onderhuids' wel degelijk aanwezige) scanfouten, zodat het zoeken naar woorden of namen in een tekst (met Ctrl-F bijvoorbeeld) niet stukloopt op slechts één foutief door de OCR-software geïnterpreteerd teken.

In 2002 gaf de historica B. Rademaker-Helfferich een register uit op de nieuwe reeks (1975-2000). Bij deze uitgave werd overigens ook het register uit 1912 opgenomen (facsimile), op de DB oude reeks, van nr 1 tot en met nr 50 alsmede op de inhoud van enkele voorgangers van de oude reeks: het 'Jaarboekje voor de Doopsgezinde gemeenten', dat verscheen van 1837 tot 1850 en: 'Godsdienstige lectuur voor Doopsgezinden', dat liep van 1854 tot 1858.
Dit register bevat de ingangen op onderwerpen, op auteurs (met de titels van de door hen geschreven artikelen), op personen, op geografische locaties en staat hier ook online.

Het aantal trefwoorden (in de kolom hiernaast thema's geheten) waarmee de teksten doorzocht kunnen worden, zal langzamerhand uitgebreid worden aan de hand van de opzet van deze registerband die immers slechts loopt tot en met het 25ste nummer van 1999.
Zolang de geautomatiseerde manier van zoeken door middel van het aanklikken van deze tref- of themawoorden niet voluit gebruikt kan worden omdat de invoer nog niet volledig is, kan men ook op de 'ouderwetse' manier de nu digitale tekst van de registers doorzoeken en, gewapend met de daaruit gehaalde kennis het gewenste DB-nummer te lijf gaan door het gevonden zoekwoord (dat naar exacte pagina's verwijst !) in te voeren in het zoekvenstertje. Maar men kan natuurlijk ook naar de in het register genoemde pagina 'scrollen'.

Als een afzonderlijk boek in de viewer staat kan men daar door zoekwoorden in te vullen in het kleine zoekschermpje rechtsboven in de viewer (dat beter zichtbaar wordt als men in het venster klikt) wel de tekst volledig doorzoeken (mét bovengenoemde voorlopige beperking). Maar vanaf het zoekvenster op de webpagina rechtsboven (in de donkerbruine balk, rechts naast de naam 'Doopsgezinde Historische Kring') kan men niet rechtstreeks full text zoeken op de PDF-publicaties in de viewer, wél op de titels van de publicaties (en overigens ook op de teksten onder overige menu's op deze website.)

Mocht u dringend behoefte hebben aan een scan van een nog niet op deze site gezette publicatie, dan kunt u (indien al geproduceerd) een ongecorrigeerde scan aanvragen bij webredactie@DHKonline.nl.