Najaarstudiedag DHK over Réveil nu op 9 oktober 2021

zaterdag 14 maart 2020 Najaarstudiedag DHK over Réveil nu op 9 oktober 2021

De studiedag van het DHK over het Réveil, die vorig jaar wegens de pandemie werd afgelast vindt nu op 9 oktober alsnog plaats in de Singelkerk, Singel 452, Amsterdam.

Thema:
Doopsgezinden & Réveil

Het Réveil (1815 - circa 1865) was een internationale opleving van het gereformeerde denken en handelen in een deel van het negentiende-eeuwse Europa. In Nederland was Willem Bilderdijk de vader van het Réveil. Isaäc da Costa, Samuel Iperusz. Wiselius, Willem de Clercq en Groen van Prinsterer waren leerlingen van Bilderdijk.

{in de collage vlnr en vbno: Willem Bilderdijk, Jan de Liefde, Willem de Clercq & Guillaume Groen van Prinsterer} Klik hier voor de officiële uitnodigingsbrief.

Ochtendprogramma

10:15-11:00

Inschrijving en koffie

11:00-11:05

Opening en Welkomstwoord

11:05-11:50Lieburg Fred Van

FRED van LIEBURG over: 'Doopsgezinden en Réveil in Nederland'.
Van Lieburg was redacteur van de bundel: 'Opwekking van de natie: Het protestantse Réveil in Nederland', 2012, Hilversum, Uitg. Verloren. Hij is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit, directeur van het HDC Centre for Religious History en voorzitter van het bestuur van de Stichting Réveil-Archief.

11:50-12:30Hoek Klaas Van Der Conservator UVA

KLAAS van der HOEK over: 'Boeken uit de Réveil bibliotheek bij de UvA'. In bovengenoemde bundel schreef ook Van der Hoek een bijdrage: 'De collectie van de Stichting Réveil-Archief.' Van der Hoek is conservator bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Lunchprogramma

12:30

Lunch

13:00-13:30
Koopman Jeroen Organist Singelkerk _300x

Lunchconcert door Jeroen Koopman, vaste organist Singelkerk. o.a. improvisatie op: ‘Van U zijn alle dingen’ van Jan de Liefde.

Middagprogramma

14:15-14:45Clercq_Daan_de_cu_2

DAAN de CLERCQ, Case study: 'Van Menno naar het Réveil: de doperse wortels van Willem en Steven de Clercq'.
Daan de Clercq is redactielid van de Doopsgezinde Bijdragen en schreef daarin  de afgelopen jaren ook meerdere artikelen. Hij is onderzoeker naar familiegeschiedenis en beheerder van het Familiearchief De Clercq en secretaris van het bestuur van de Stichting Réveil-Archief.

14:45-15:15Hofman Mirjam

MIRJAM HOFMAN, Case study: 'IJveren zonder verstand': Jan de Liefde (1814-1869) van doopsgezind tot vrij evangelisch'. Mirjam Hofman promoveert aan de RUG op onderzoek naar: 'overeenkomsten en verschillen tussen evangelische en gereformeerde christenen in Nederland in de periode tussen 1750 en 1950'. Zij is lid van het bestuur van de Stichting Réveil-Archief.

15:15

Koffie en thee/ afsluiten.

locatie: Singelkerk, Singel 452,  1017 AW Amsterdam
kosten: € 25,- (incl. koffie, thee en lunch, contant te voldoen bij binnenkomst)
aanmelden via e-mail: secretaris@dhkonline.nl
of via mobiel: 06-21962251


Categoriën: DHK-bijeenkomst Lezing Congres / symposium