Doopsgezinde Dominees

Doopsgezinde Dominees

Bio- en bibliografische gegevens
rond overleden predikanten
die vanaf eind 18de eeuw de
Doopsgezinde Broederschap
in Nederland hebben
gediend.
De namen zijn in het submenu, rechts hiernaast, doorzoekbaar op achternaam (in KAPITALEN). De namen van vrouwelijke predikanten zijn te vinden op hun geboortenaam (meisjesnaam), maar de naam die zij van hun echtgenoten hebben aangenomen, met daarachter hun meisjesnaam wordt ook opgenomen (slechts met beginhoofdletter) als verwijzing naar die meisjesnaam.
De lemma’s worden zoveel mogelijk voorzien van portretten.

< foto: Interieur doopsgezinde kerk Noordhorn

De site kan het best bekeken worden met de browsers: Firefox (Mozilla), Edge (Microsoft) of Chrome (Google). Beter niet te gebruiken: de oude browser van Microsoft: Microsoft Explorer, of Safari (van Apple).

 

Opgenomen zijn de volgende gegevens :

  • volledige naam en voornamen
  • geboorte- trouw- en overlijdensgegevens
  • (familie)relatie tot andere DG predikanten
  • portret met vindplaats of een verwijzing naar een portret
  • opleiding en datum proponentschap
  • ambtelijke loopbaan met standplaats
  • gepubliceerde boeken en artikelen – een keuze
  • gearchiveerde brieven
  • overige bijzonderheden
  • gebruikte bronnen

Afkortingen voor en/of volledige namen van vaak gebruikte bronnen:

D.D.C. - Doopsgezind Documentatie Centrum
S.K. - Mennonite Bibliography, 1631-1961 by Nelson P. Springer &  A.J. Klassen
M.E. - Mennonite Encyclopedia
D.J. - Doopsgezind Jaarboekje
Z.B. - De Zondagsbode
A.D.W. - Algemeen Doopsgezind Weekblad
D.B. - Doopsgezinde Bijdragen (1867-1919)
D.B. (vanaf 1975) - Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks
Mij. Ned. Lett. - Levensberichten Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Apparaat Laurense - documentatiebestand met gegevens over overleden doopsgezinde predikanten, opgezet door ds Leo Laurense
Biographisch Woordenboek
van Protestantsche Godgeleerden in Nederland