46ste DHK-jaarboek 2020 uit met veel aandacht voor Dopers hulpbetoon

vrijdag 27 november 2020 46ste DHK-jaarboek 2020 uit met veel aandacht voor Dopers hulpbetoon

Doopsgezinde bijdragen (DB) is er weer!  Ondanks corona en ondanks allerlei afge­zegde activiteiten ligt er weer een nieuw nummer van DB: oud en vertrouwd.
DB besteedt in dit nummer onder andere uitvoerig aandacht aan dopers hulpbetoon.

Lees hier het hoofdredactioneel voorwoord van Mirjam van Veen

De inhoudsopgave ziet er als volgt uit:

AUTEURS ARTIKELEN

 TITELS ARTIKELEN

pag

Mirjam van Veen

Redactioneel

7

 

ARTIKELEN

 

Piet Visser

'Verloren' bronnen en hun verhaal over de Commisie voor Buitenlandsche Nooden (1694-1710). Berner bielzen en Oberlânder baarden koning en keurvorst betweters en weldoeners en de Schijnliefde voor Galenus

9

Elma Posthuma-Grinwis

Hulp en herstel als rode draad in een jong leven. Een inkijkje in het werk van Mennonite Central Committee in West-Europa aan de hand van het verhaal van Don Short

69

Antoinette Hazevoet en Marleen Kieft

Eindelijk thuis. Het vergeten verhaal over de opvang van Oost-Europese ontheemden in het A.P. van de Waterhuis in Schoon (1950-1957)

85

Mirjam G. K. van Veen

'De logica van apostelen en de logica van priesters'. Farels houding tegenover de dopers

119

Johan Tempelaar

Menno's Global Village

133

Ruud Lambour

Doopsgezinden en de kunst van het kleuren. De afzetters Pieter Symonsz Veen Hendrick Gans en Willem Gans, en 25 bezitters van afgezette atlassen kaarten en andere prenten in de 17de en 18de eeuw te Amsterdam

141

James M. Stayer

De blasphemie van Jan van Leyden: hoe interpreteer je bronnen?

175

Brookelnn A. Cooper

Op zoek naar de anonieme drukker van Menno Simons' De blasphemie van Jan van Leyden (1627) Een bibliografische analyse

181

Alpita De Jong

Een doperse preek Voor Soldaten op de heide in 1823: een keerpunt in de geschiedenis?

209

Maggy Groenewald-Froger

Studentenleven aan de Kweekschool anno 1840

235

Pieter Post

Verbeeld geloof. De 'doopsgezinde' Witte Christus van Beverwijk

251

Alex Noord

'Proeven van vaderlandsche trouw en onversaagden heldenmoed'. Matthijs Siegenbeek als re-brander van de Nederlandse natie

281

GERECENSEERDE AUTEURS

TITELS VAN GERECENSEERD BOEK (MET RECENSIESCHRIJVER)

 

Karin Förster

Das reformatorische Täufertum in Oldenburg und Umgebung (1535-1540). Unter der besonderen Berücksichtigung der Täufertheologen David Joris (Theo Brok)

307

Hermann Heidebrecht

Unmögliches Wagen! Heinrich Dirks (1842-1915 Missionar auf Sumatra (Alle G. Hoekema)

309

Klaas Kwadijk

Een halve eeuw De Tien Gemeenten 1968-2018. (Pieter Post).

311

Henk Boom

Martelaressen van adel. Fictie en feiten over de twee 'doperse' joffers van Beckum (May Meurs)

314

 

PERSONALIA AUTEURS

317